Działania naprawcze w ramach realizacji Programu Ochrony Powietrza za rok 2015

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Urząd Miasta Zamość przygotował sprawozdanie z podejmowanych działań naprawczych, które w ramach swoich zadań realizują poszczególne wydziały, spółki, szkoły i inne jednostki. Wśród ww. działań można wyróżnić m.in. budowę i przebudowę dróg, parkingów, ścieżek rowerowych, remonty nawierzchni oraz czyszczenie ulic na mokro – prowadzące do redukcji liniowej. W zakresie redukcji powierzchniowej, ważnym zadaniem jest termomodernizacja budynków prowadząca do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło, w tym opracowane audyty energetyczne budynków użyteczności publicznej.

Ponadto, w zakresie gospodarki odpadami – zakup nowych pojemników do selektywnej zbiórki, doszczelnienie systemu poprzez stałą weryfikację deklaracji, a także edukacja i kontrola. Wśród innych działań, oczyszczanie miasta, w tym likwidacja dzikich wysypisk, wymiana taboru samochodowego MZK (nowe autobusy spełniające normy emisyjne).

W ubiegłym roku opracowano i uchwalono regulamin wymiany kotłów c.o., który zakłada wsparcie gospodarstw domowych w formie dotacji. Ważnym elementem są akcje edukacyjne i konkursy w szkołach i przedszkolach, ulotki i plakaty, czy kontrole nieruchomości (kotłownie domowe).

Opracowano dokument strategiczny, który będzie miał duże znaczenie w przypadku aplikowania o zewnętrzne środki finansowe – Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Zamość. W planie ujęto szczegółowy bilans emisji z podziałem na sektory oraz szereg proponowanych na kolejne lata działań, prowadzących do poprawy jakości powietrza m.in. wsparcie OZE (w tym zakresie miasto ma zamiar aplikować w bieżącym roku).

Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza realizują również podmioty zewnętrzne. Veolia Wschód – największa instalacja energetycznego spalania paliw – dokonała modernizacji urządzeń odpylających kotły, modernizacji i przebudowy węzłów i sieci ciepłowniczej, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie na bieżąco realizują termomodernizację budynków, a Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska prowadzi monitoring środowiska i działalność kontrolną (głównie w sektorze przedsiębiorców).

Info.: Newsletter 03/04/2016

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.