Dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych

pobrane (2)

Wydział Ewidencji Kierowców i Pojazdów UM Zamość poinformował o pierwszym w Zamościu przypadku zabrania na stałe uprawień do prowadzenia pojazdów.

W związku z zaostrzeniem przepisów wobec pijanych kierowców z dniem 18 maja 2015 roku  oraz pierwszym orzeczonym dożywotnim zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wobec mieszkańca Miasta Zamość, informujemy, że na podstawie art. 42 § 3 kk Sąd Okręgowy w Zamościu w dniu 31 marca 2016 r. utrzymał wyrok Sądu Rejonowego w Zamościu wobec mężczyzny oskarżonego o to, że w dniu 23 lipca 2015 roku w Zamościu będąc uprzednio prawomocnie skazanym za prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości (tj. 2,0 promile alkoholu we krwi ) ponownie prowadził samochód osobowy w ruchu lądowym znajdując się w stanie nietrzeźwości – 0,64 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyźnie również na podstawie art. 178a § 4 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierzono karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, oraz dodatkowo na podstawie art. 43a § 2 kk orzeczono od oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 10,000 zł (dziesięć tysięcy złotych) na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W znowelizowanych przepisach zaostrzono sankcje dla kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości oraz dla kierujących, którzy – znajdując się w tym stanie – spowodowali wypadek drogowy (zdarzenie, w którym były osoby zabite lub ciężko ranne). W pierwszej kolejności wydłużono okres, na jaki orzekany jest środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, z 10 do 15 lat, przy czym minimalny okres, na jaki zakaz ten będzie orzekany określono na poziomie 3 lat.

Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości będą musiały się także liczyć z dolegliwymi konsekwencjami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd będzie obligatoryjnie orzekał świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys.  złotych, w przypadku osoby po raz pierwszy dopuszczającej się tego czynu, oraz nie mniejszej niż 10 tys. złotych, gdy osoba po raz kolejny kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości. W sprawach o wypadki drogowe spowodowane przez nietrzeźwych kierujących, sąd będzie obligatoryjnie orzekał nawiązkę w wysokości nie mniejszej niż 10 tys.  złotych.

Ponadto w kodeksie karnym wykonawczym dodano nowy art. 182a, przewidujący możliwość orzeczenia przez sąd zmiany sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Z możliwości tej osoba będzie mogła skorzystać nie wcześniej niż po upływie co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono dożywotnio, po upływie co najmniej 10 lat. Istotne jest, iż o ewentualnej zmianie sposobu wykonywania zakazu ostatecznie zdecyduje sąd.(Newsletter 04/06/2016)

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *