Dofinansowania dla Zamościa płyną wielkim strumieniem

Jak podaje portal Miasta Zamość. Prezydent Andrzej Wnuk, Zamość otrzyma 11,5 mln zł dofinansowania do miejskich inwestycji.

Środki pochodzą z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i zostaną przeznaczone na:

1. Gruntowną modernizację Przedszkola nr 14 w Zamościu obejmującą m.in.:

– 7 sal przedszkolnych, kuchnię, magazyn żywności (przebudowa instalacji sanitarnych, elektrycznej, wentylacyjnej, stolarka drzwiowa, zakup specjalistycznego wyposażenia i mebli) celem poprawy standardów bhp

– budowę 2 wind towarowych

– wymianę inst. elektrycznej i oświetlenia,

– przebudowę 2 toalet (inst. sanitarne, glazura, terakota, wyposażenie sanitarne) i pralni

– budowę podjazdu i parkingu dla niepełnosprawnych

 

2. Gruntowną modernizację Przedszkola nr 15 obejmującą m.in.:

– 6 sal oraz korytarze i klatki schodowe,

– blok kuchenny w tym: kuchnia, 2 zmywalnie, pomieszczenie socjalne pracowników kuchni celem poprawy standardów bhp,

– modernizację łazienek zewnętrznych

– budowę podjazdu, parkingu dla niepełnosprawnych,

– wykonanie odwodnienia oraz przebudowę kostki brukowej wokół przedszkola

– wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia oraz 2 wind

 

3. Modernizację Przedszkola nr 10 w Zamościu, obejmującą m.in.:

– 6 sal, korytarzy, kuchni, 2 zmywalni, obieralni (przebudowa instalacji sanitarnych, zakup specjalistycznego wyposażenia i mebli) oraz 2 wind spożywczych celem poprawy standardów bhp

– 5 toalet (inst. sanitarne, glazura, terakota, wyposażenie sanitarne), pralnia

– budowę podjazdów, platformy przyschodowej, miejsc dla niepełnosprawnych

– wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia

 

4. (Przepompownia ścieków na Karolówce) Modernizację gospodarki biogazowej i zabudowę nowego agregatu kogeneracyjnego.

W ramach modernizacji przewidziana jest wymiana zbiornika wyrównawczego (500 m3) biogazu na zbiornik akumulujący (2300 m3). Budowa stacji uzdatniania i kondycjonowania biogazu: osuszanie, usuwanie siloksanów, redukcja siarkowodoru. Zabudowa drugiego agregatu kogeneracyjnego o mocy 250 kWe / 325 kWc

 

5. Modernizację przepompowni sieciowej przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu oraz renowację kanalizacji sanitarnej w ulicy Szczebrzeskiej.

Przepompownia ścieków, jak i włączona do niej sieć kanalizacyjna, zostały zbudowane w latach 70 tych. Przepompownia w chwili obecnej posiada niewystarczającą przepustowość oraz przestarzałe i energochłonne rozwiązania techniczne. W ramach planowanego zamierzenia istniejąca przepompownia zostanie przebudowana i zautomatyzowana. W ramach renowacji zostanie odcinkami wybudowana nowa sieć kanalizacji sanitarnej eliminująca zasyfonowania, a pozostałe odcinki zostaną doszczelnione. Efektem modernizacji będzie wzrost przepustowości obiektu.

Fot. PAP/A. Rybczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.