Dobre wyniki zamojskich szkół podstawowych

zycie_zamoscia_artykul2-300x1691 kwietnia br. 477 uczniów z publicznych szkół Miasta Zamość przystąpiło do sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej. Sprawdzian przeprowadzony był po raz czternasty.

Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły. Sprawdzian obejmował wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczania: języka polskiego, matematyki i języka obcego.

Sprawdzian składał się z dwóch części przeprowadzonych jednego dnia. Pierwsza część obejmowała zadania z języka polskiego i matematyki (czas trwania sprawdzianu 80 minut), a druga z języka obcego (czas trwania sprawdzianu 45 minut). Prace uczniów oceniał zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów.

Porównując średnie wyniki zamojskich szkół na tle rozkładu wyników szkół z terenu działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, z części sprawdzianu z języka polskiego siedem na osiem szkół uzyskało wynik wyższy niż 73,  a to średni wynik dla szkół objętych działaniem OKE.

Z części matematycznej sześć szkół uzyskało wynik wyższy niż 61 (średni wynik dla szkół objętych działaniem OKE). Jeżeli chodzi o język obcy to sześć zamojskich szkół uzyskało wynik wyższy niż 78 – średni wynik dla szkół objętych działaniem OKE.

Porównując średnie wyniki szkół na tle rozkładu wyników szkół z całego kraju (w 9 stopniowej skali staninowej), szkoły prowadzone przez Miasto Zamość  uzyskały:

I część sprawdzianu (język polski i matematyka)

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 – wynik najwyższy -9 stanin

2. Szkoła Podstawowa Nr 6- wynik najwyższy -9 stanin

3. Szkoła Podstawowa Nr 3- wynik  wysoki – 7  stanin

4. Szkoła Podstawowa Nr 4- wynik wysoki – 7 stanin

5. Szkoła Podstawowa Nr 8 – wynik wyżej średni – 6 stanin

6. Szkoła Podstawowa Nr 7- wynik wyżej średni – 6 stanin

7. Szkoła Podstawowa Nr 9 – wynik  wyżej średni – 6 stanin

8. Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi – wynik  niżej średni – 4 stanin

II część (język obcy)

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 – wynik najwyższy -9 stanin

2. Szkoła Podstawowa Nr 6- wynik bardzo wysoki -8 stanin

3. Szkoła Podstawowa Nr 3- wynik wyżej średni – 6  stanin

4. Szkoła Podstawowa Nr 4- wynik wyżej średni – 6  stanin

5. Szkoła Podstawowa Nr 8 – wynik wysoki– 7 stanin

6. Szkoła Podstawowa Nr 9 – wynik wysoki – 7 stanin

7. Szkoła Podstawowa Nr 7- wynik średni – 6 stanin

8. Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi – wynik niski – 3 stanin.

*Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada na pytanie, jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia, szkołę… na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *