Czy będą tańsze bilety MZK

W Biurze Poselskim Posła Zawiślaka w Zamościu 11 grudnia odbyła się  konferencja prasowa Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Zamość z udziałem posła Sławomira Zawiślaka.

          Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Zamość podtrzymuje swoją decyzję dotyczącą projektu uchwały w sprawie obniżenia cen biletów, a także poszerzenia kręgu osób, które mają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zamościu. Główne zmiany cen biletów i osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów są wyartykułowane w uzasadnieniu do projektu uchwały.

           Podczas listopadowej Sesji Rady Miasta projekt uchwały autorstwa Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości na wniosek radnego Piotra Małysza głosami radnych sprzyjających Panu Prezydentowi został zdjęty z porządku obrad sesji ( lista radnych głosujących w załączeniu ). Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości przedstawił swój projekt uchwały kierując się wymogami formalno – prawnymi zawartymi w Statucie Rady Miasta, jak i Regulaminie Rady Miasta. Niestety brak ustawowej większości w Radzie Miasta spowodował, że nasz projekt uchwały  w sprawie obniżenia cen biletów, a także poszerzenia kręgu osób, które mają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zamościu został zdjęty z porządku obrad.

            W naszej opinii, a także mieszkańców miasta, jak i okolic, zachowanie radnych głosujących za zdjęciem projektu uchwały z porządku obrad szkodzi lokalnemu społeczeństwu, gdyż pozbawia ich nie tylko darmowych przejazdów, ale także pozbawia korzystania z obniżenia cen biletów w określonym terminie, gdyby uchwała autorstwa Klubu Radnych PiS weszła w życie po głosowaniu  w miesiącu listopadzie.

        Dziwi niewątpliwe fakt wynikający z wypowiedzi Prezesa MZK – Krzysztofa Szmita na sesji listopadowej Rady Miasta, że pomimo jego obecności na dwóch komisjach Rady Miasta Zamość, tj. Komisji Samorządu i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu nikt z radnych nie pytał go szczegółowo o skutki finansowe związane z propozycją uchwały autorstwa Klubu PiS, a taka argumentacja padła dopiero na sesji Rady Miasta ze strony Pana Radnego Małysza, który przypominamy głosował za podwyżką cen biletów w strefie miejskiej w dniu 30 listopada 2015r. ( uchwała zaproponowana przez Prezydenta Andrzeja Wnuka ) i kiedy wówczas nie przeszkadzał mu fakt braku analizy ekonomicznej, jak i innym radnym, którzy głosowali za zdjęciem naszego projektu uchwały z porządku obrad ostatniej sesji Rady Miasta.

              Uważamy, że zachowanie radnych, którzy na sesji listopadowej b.r.  głosowali za zdjęciem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie obniżenia cen biletów, a także poszerzenia kręgu osób, które mają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zamościu po ukończeniu 60 roku życia, było nie tylko nie merytoryczne, ale  i skandaliczne, szkodzące określonej grupie społecznej Miasta i okolic.   

          Dlatego też w dniu dzisiejszym ponownie kierujemy do Przewodniczącego Rady Miasta Zamość pismo o podjęcie niezbędnych czynności w kierunku skierowania projektu uchwały autorstwa Klubu Radnych PiS pod obrady Sesji grudniowej Rady Miasta w sprawie obniżenia cen biletów,  a także poszerzenia kręgu osób, które mają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zamościu prosząc o uwzględnienie wypowiedzi Prezesa MZK odnoszącej się do skutków finansowych, którą to Pan Prezes już publicznie artykułował radnym na ostatniej Komisji Budżetu.       

Najważniejsze zmiany dot. uchwały

1 wowadzenie obniżki cen biletów jednorazowych  w I strefie (miejskiej) oraz na przejazd wyłącznie w strefie II lub III– bilet normalny stara cena 2,70 zł, nowa cena biletu 2,20 zł – obniżka 50 groszy
– bilet ulgowy stara cena 1,35, nowa cena biletu 1,10 zł – obniżka o 25 groszy

2. Obniżenie cen biletów czasowych 1 godzinnych w I strefie  (miejskiej) oraz na przejazd  wyłącznie w strefie II lub III

– bilet normalny stara cena 3,00 zł, nowa cena 2,50 zł
– bilet ulgowy stara cena 1,50 zł, nowa cena 1,25 zł

3. Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji dla osób, które ukończyły 60 rok życia za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *