„Czas na Młodzież 2019” – Centrum Młodzieżowej Aktywności w Zamościu

Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej od sierpnia 2019 roku realizuje projekt pn. „Czas na Młodzież 2019”.

W jego ramach podejmowanych było wiele działań skierowanych do młodzieży w wieku 16-29 lat z terenu diecezji  z następujących lokalizacji: Zamość, Tomaszów Lubelski, Lubaczów, Biłgoraj, Hrubieszów. W szereg działań mających na celu podniesienie kompetencji społecznych  angażowali się wolontariusze Caritas, poprzez cykl szkoleń, warsztatów, spotkań indywidualnych z opiekunami oraz przy realizacji projektów społecznych w czteroosobowych grupach.

12.05.biskup diecezjalny Marian Rojek dokonał uroczystego poświęcenia Centrum. W rozmowie przyznał, że w dzisiejszych okolicznościach stanowi ono potrzebną przestrzeń do integracji młodzieży.

ks. Marin Jakubiak, dyrektor Caritas naszej diecezji powiedział  – Dzisiejszy dzień jest zwieńczeniem uczestnictwa w prawie dwuletnim ogólnopolskim projekcie „Czas na Młodzież ”. Zwieńczenie jest konkretne i bardzo widoczne w sposób materialny tj. poświęcenie budynku w Zamościu przy ul.J.Matejki 21.Tutaj jest siedziba Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Budynek został wyremontowany, dostosowany do osób niepełnosprawnych i jest dedykowany jako Centrum Młodzieżowej Aktywności w Zamościu. Chcemy aby tutaj po pandemii odbywały się wszelkie spotkania, które pomogą w pracy koordynacji wolontariatu zarówno na poziomie diecezjalnym, rejonowym jak i też projektów ogólnopolskich. Tak był zaprojektowany projekt przez Stowarzyszenie Morena, przez Caritas Polska aby również pozostały rzeczy materialne.

Maja Winiarska-Czajkowska, ekspert merytoryczny projektu „Czas na Młodzież 2019” wyjaśniała na czym polegały działania młodzieży.

,,młodzież mogła się dobrać w czwórki i prowadzić swój własny od początku do końca projekt społeczny. Na to mięli grand 1600 zł, otrzymywali go w formie rozliczania faktur. Działania polegały na tym aby się spotkać, wymyśleć, naradzić się, znaleźć potrzebę, która jest do zrealizowania w danej okolicy i dzięki projektom udało się bardzo dużo rzeczy zrealizować. Młodzież np. robiła ogrody przy Warsztatach Terapii Zajęciowej, inna dokumentowała historię danej parafii. W Szczecinie młodzież sprzątała cmentarz ewangelicki, jeszcze inni przekazywali sobie historię kulinarną okolicy, nakręcono filmy jak przechodząc przez ulicę korzystać bezpiecznie ze smartfona, Młodzież również przygotowała projekt radiowy, który można usłyszeć w internecie. Jak widać skala tych projektów jest bardzo szeroka od lokalnej historii do działań ogólnopolskich. Młodzież nauczyła się korzystać z różnych narzędziu elektronicznych, które wymusiła pandemia a przydadzą się w dorosłym życiu.

W projekcie łącznie uczestniczyło 1050 osób łącznie z 7 diecezji, gdzie udział wzięło udział ponad 400 wolontariuszy z naszej diecezji, w tym 169 osób z różnym rodzajem niepełnosprawności. To rekord w skali kraju. Byli bardzo zaangażowani – przyznaje Maja Winiarska-Czajkowska.

W uroczystości poświęcenia CMA w Zamościu wziął udział wicedyrektor Caritas Polska, o. Cordian Szwarc OFM. Podkreślał, że realizowany projekt był niezwykle potrzebny w czasie pandemii oraz to, że kluczową rolę w jego realizacji odegrała Diecezja Zamojsko-Lubaczowska.

Dostosowanie pomieszczeń budynku Caritas na potrzeby Centrum Młodzieżowej Aktywności jest efektem prac firmy JSK TEAM Wojciecha Krasnopolskiego. Środki na realizację zadania zostały pozyskane w ramach realizowanego zadania, a firma JSK TEAM była głównym wykonawcą prac remontowo-budowlanych. Przedstawiła najkorzystniejszą ofertę (wybraną spośród wielu innych), którą zaakceptowało Caritas Polska w Warszawie; między podmiotami podpisana została umowa na realizację robót. Oprócz wkładu prac i materiałów wynikających z kosztorysu zadania, firma zaangażowała własne środki i materiały, aby mieć swój własny wkład w realizację zadań statutowych realizowanych przez Caritas na rzecz młodzieży z terenu diecezji.

Aktywizacja młodzieży oraz remont pomieszczeń budynku Caritas na ul. Matejki było możliwe dzięki projektowi „Czas na Młodzież 2019”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy. Działania: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.

informacja Caritas Diecezji Zamojsko Lubaczowskiej

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *