Czarny Potok – decyzje i ustalenia

zycie_zamoscia_artykul2-300x1694 kwietnia br. odbyła się wizja lokalna dotycząca stanu technicznego oraz funkcjonowania rowu melioracyjnego “C” przebiegającego od ul. Starowiejskiej przez osiedle Majdan do rzeki Czarny Potok, przeprowadzona na wniosek mieszkańców osiedla Majdan.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Zarządu Dróg Grodzkich, Zarządu Osiedla Majdan, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Wydziału Inwestycji Miejskich i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Zamość.

Podczas wizji stwierdzono konieczność dokonania odmulenia rowu na całej jego długości  i uregulowania jego koryta – zostanie to wykonane w ramach corocznych prac konserwacyjnych. Na trasie rowu występują dwa przepusty betonowe o mniejszym przekroju, które powodują miejscowe spiętrzenia wody. Ustalono, że przepust pod drogą zostanie przebudowany, aby zwiększyć jego przekrój, a drugi przepust (nieużywany dojazd do pola z drogi) zostanie zlikwidowany. Pogłębienie odcinka rowu od LHS do rzeki Czarny Potok nie jest możliwe ze względu na poziom rzeki – w ramach bieżącego utrzymania rów będzie wykoszony i hakowany.

Info.: Newsletter 02/04/2016

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.