,,Czad i ogień – obudź czujność” to ogólnopolska kampania społeczna

,,Czad i ogień – obudź czujność” to ogólnopolska kampania społeczna której nadrzędnym celem jest zmniejszenie ilości pożarów w budynkach mieszkalnych oraz zmniejszenie ilości osób poszkodowanych w tego rodzaju zdarzeniach.

Podczas ubiegłorocznego sezonu grzewczego (od początku września do końca marca), w całym kraju z powodu zatrucia tlenkiem węgla 2229 osób trafiło do szpitala, niestety 50 osób poniosło śmierć. W wyniku pożarów budynków mieszkalnych 2201osób trafiło do szpitala, aż 304 osoby zmarło. Na terenie powiatu zamojskiego podczas obecnego sezonu grzewczego (do15 grudnia br.) odnotowano 33 pożary w budynkach mieszkalnych, w wyniku których 4 osoby zostały poszkodowane, kolejna osoba (pożar 04.11. ul. Miła w Zamościu) poniosła śmierć. Ponadto odnotowano 2 zdarzenia związane z wysępieniem znacznych ilości tlenku węgla w mieszkaniach.

W obydwu przypadkach, powodem powstania zagrożenia była nieszczelność przewodów odprowadzających spaliny. Poszkodowani, w poszczególnych zdarzeniach, to mężczyzna oraz kobieta w ciąży. Osoby te zostały przewiezione do szpitala.

Przywołane dane są zatrważające. Niestety ze świadomością społeczną, też nie jest najlepiej. Ostatnio prowadzone badania opinii publicznej wskazują, że znaczny odsetek osób błędnie wskazuje, że zmysły ludzkie są w stanie wykryć obecność tlenku węgla. Dlatego też jest potrzeba prowadzenia takich działań. Staram sie to czynić na wiele sposobów tj. na bieżąco prelekcje w szkołach, w listopadzie prowadzone były działania doraźne (udział w pracach komisji kontrolującej bezpieczeństwo lokali komunalnych ogrzewanych piecami na zamojskim Starym Mieście).

Przypomnijmy tlenek węgla, potocznie nazywany czadem, jest gazem silnie trującym bezbarwnym i bezwonnym, którego obecności zmysły ludzkie nie są w stanie wykryć. Tylko czujnik tlenku węgla jest w stanie wykryć jego obecność. Gaz ten powstaje w wyniku niepełnego spalania (niedobór tlenu) w urządzeniach ogrzewczych. Tlenek węgla dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzenie tlenu we krwi, w dużych stężeniach może powodować uszkodzenie mózgu oraz innych narządów, w konsekwencji nawet zgon.

Najprostszym sposobem zabezpieczenia naszych domów jest zainstalowanie (u góry  pomieszczenia) czujnika tlenku węgla. Aby zabezpieczyć nasze mieszkania przed zagrożeniem pożarowym, wskazane jest wyposażenie w autonomiczną czujkę pożarowej. Wskazane urządzenia w bardzo krótkim czasie, są w stanie wykryć zagrożenie, a głośny sygnał akustyczny pozwoli na podjecie właściwych działań (czynności gaśniczych lub opuszczenie zagrożonego pomieszczenia).

Urządzenia takie można nabyć w sklepach ogólno-budowlanych już od 30 zł, a ich konserwacja wiąże się jedynie z wymianą baterii 9V.

Ponadto przypominamy o elementarnych zasadach bezpieczeństwa takich jak:
 zapewnienie właściwej cyrkulacji powietrza (absolutny zakaz zasłaniania kratek
wentylacyjnych), warto jest stosować nawiewniki okienne,
 zapewnienie szczelności przewodów odprowadzających spaliny,
 oczyszczanie kominów z zalegającej sadzy,
 zachowanie stosownych odległości min. 1m, przy składowaniu materiałów palnych (opał, ubrania, papier) w pobliżu pieca c.o. oraz urządzeń i instalacji nagrzewających się do temperatury przekraczającej ponad 100 0 C,
 zapewnienie okresowych przeglądów urządzeń grzewczych.

Pożary budynków mieszkalnych oraz zatrucia tlenkiem węgla, stanowią największe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi w nich przebywających. Pożary są także przyczyną ogromnych strat materialnych. Dlatego też istnieje potrzeba nadania bezpieczeństwu pożarowemu najwyższej rangi oraz spowodowania, aby stało się ono przedmiotem zainteresowania nas samych.

Oficer PrasowyKomendy Miejskiej PSPw Zamościu
mł. bryg. Andrzej Szozda

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *