„CHŁODNIA 17” – ćwiczenia służb zarządzania kryzowego

W dniu 23 października 2017 roku na obiekcie Chłodni Mors w Zamościu przy ulicy Kilińskiego zostały przeprowadzone miejskie jednoszczeblowe ćwiczenie zgrywające pod kryptonimem „Chłodnia-17”.
Ćwiczenia tego typu odbywają się raz w roku i dotyczą różnorodnych sytuacji, które wymagają współdziałania sił i środków podmiotów ujętych w „Siatce Bezpieczeństwa Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego”. W tym roku rozpatrywane były zagadnienia związane z sytuacją o znamionach zdarzenia kryzysowego spowodowanego uwolnieniem substancji niebezpiecznej w wyniku czego prowadzona była ewakuacja załogi zakładu pracy i okolicznej ludności.
Ćwiczenie było wspólnym przedsięwzięciem Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zamość, Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, Chłodni Mors Spółka z o.o. w Zamościu oraz Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu. Kierowniczą kadrę ćwiczenia stanowił Prezydent Miasta Zamość wraz z Miejskim Zespołem Zarządzania Kryzysowego.
Celem ćwiczenia było sprawdzenie działania oraz współpracy służb, inspekcji, straży i
innych podmiotów podczas reagowania na zdarzenie w przypadku uwolnienia substancji
niebezpiecznej. Weryfikacji poddane zostały procedury postępowania organów administracji
publicznej i służb ratowniczych w likwidacji skutków tego typu zdarzenia. Sprawdzona została również zdolność organów administracji publicznej oraz służb, inspekcji i straży z terenu miasta Zamość do podejmowania decyzji w złożonych sytuacjach kryzysowych.
Przedmiotem uwagi zespołu oceniającego były umiejętności i przygotowanie służb ratowniczych do współdziałania w takich sytuacjach.
Scenariusz ćwiczenia zakładał, że podczas kontroli instalacji amoniakalnej przez pracowników doszło do rozszczelnienia rurociągu pomiędzy zaworem odcinającym ciekły amoniak spływający ze skraplaczy a zbiornikiem ciekłego amoniaku. Przez powstałą nieszczelność następuje emisja gazowego amoniaku. Zaistniała sytuacja spowodowała wystąpienie osób poszkodowanych, którym niezbędne było udzielenie pomocy medycznej.
W wyniku rozprzestrzeniania się chmury gazowego amoniaku podjęto działania związane z
ewakuacją załogi zakładu pracy oraz okolicznej ludności. W ćwiczeniu w pełni został zachowany realizm sytuacji. Informację o zdarzeniu i sytuacji przekazywano z wykorzystaniem numerów alarmowych.
tekst: MZZK, foto: KM PSP

Advertisements

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *