Budżet Obywatelski podsumowanie

W Budżecie Obywatelskim w 2018 r. głosowało 2 062 osoby. Po raz pierwszy wprowadzono możliwość udziału w konsultacjach w sposób elektroniczny. Głosowania obywały się w dniach 2-20 stycznia b.r.. Z elektronicznej formy udziału w konsultacjach  skorzystało 1514 osób co stanowi 73% ogółu głosujących.
Głosów ważnych w głosowaniu internetowym oddano 1426 oraz 88 głosów nieważnych co stanowi 6% głosów oddanych w tej formie. Największą liczbę oddanych głosów w głosowaniu elektronicznym oddano na osiedlach:Zamoyskieg-335 osób, Orzeszkowej-Reymonta- 297 osób oraz Kilińskiego-241 osób. Najczęstszymi przyczynami nieważności głosów internetowych były: nie zamieszkiwanie na osiedlu, podanie niekompletnych danych, podanie nieprawdziwych danych.
Na 16 zebraniach osiedlowych do głosowania nad projektami przystąpiło 548 osób co stanowi 27% ogółu głosujących. Osoby te oddały 505 głosów ważnych oraz 43 głosy nieważne. Najwyższą frekwencję zanotowano na zebraniu osiedle Powiatowa na którym zagłosowało 68 osób.
Podsumowując tegoroczne głosowanie w związku z wprowadzeniem głosowania elektronicznego udział mieszkańców w konsultacjach zwiększył się ponad dwukrotnie w porównaniu do roku ubiegłego. W roku 2017 w głosowaniach uczestniczyło 944 osób. Niższa frekwencja wystąpiła, zarówno w głosowaniu internetowym jak i na zebraniach miała miejsce na 6 osiedlach na których zgłoszono tylko jeden projekt.

Wykaz zadań realizowanych w osiedlach Miasta Zamościa w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018r.

1. Janowice Utworzenie placu zabaw na Osiedlu Janowice. /21 głosów/
2. Karolówka Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej i monitoringu /79 głosów/
3. Kilińskiego Wykonanie remontu drogi wewnętrznej wzdłuż garaży od ulicy Kamiennej 13 do kamiennej 19 wraz z przyległymi parkingami/ /186 głosów/
4. Majdan Dokończenie przebudowy ulicy Majdan od nr 83 do 95A./20 głosów/
5. Nowe Miasto Położenie nowej nawierzchni chodnika po parzystej stronie ulicy Reja./60 głosów/
6. Orzeszkowej –Reymonta Remont i wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 9 przy ul.Oboźnej 10./245 głosów/
7. Partyzantów Kontynuacja przebudowy ulicy Jana Kiepury z wykonaniem kanalizacji deszczowej./16 głosów/
8. Planty Instalacja kamer monitoringu miejskiego na Osiedlu Planty./55 głosów/
9. Powiatowa Remont ulicy Dąbrowskiego przyległych do ulicy chodników oraz remont i przebudowa przyległych zatok parkingowych./57 głosów/
10. Promyk Kontynuacja remontu chodnika przy ul.Asnyka oraz remont części chodnika przy ulicy Grunwaldzkiej./ 48 głosów/
11. Rataja Plac rekreacyjno-sportowy Osiedla Rataja /107 głosów/
12. Słoneczny Stok Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika przy miejskim Przedszkolu nr 10./57 głosów/
13. Stare Miasto Wymiana stolarki okiennej łącznie z drzwiami balkonowymi ( bez części usługowej) w Centralce – dokończenie zwycięskiego projektu z 2016 i 2017r. /23 głosy/
14. Św. Piątka Budowa ulicy Cichej./26 głosów/
15. Zamczysko Remont nawierzchni ulicy Obronnej w Zamościu./15 głosów/
16. Zamoyskiego Miejsca parkingowe na Małym Cichym przy ul.Hrubieszowskiej./195 głosów/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.