Budowa ulicy Glinianej w Zamościu

zycie_zamoscia_artykul2-300x169W Zamościu trwa budowa i modernizacja ul. Glinianej. Obecnie zmodernizowano i wykonano część ulicy. Na prace złożyły się: roboty rozbiórkowe, przestawienie ogrodzeń oraz wykonanie ciągu pieszo-jezdnego wraz z regulacją studzienek.

Obecnie trwają prace polegające na dokończeniu ul. Glinianej. Mowa o odcinku ok. 68 metrów. Zakres prac będzie podobny jak przy pierwszym etapie budowy. Wykonawcą całej inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Zamościa.

Koszt dotychczas wykonanych prac łącznie z opracowaniem dokumentacji i nadzorem inwestorskim wyniósł 90 955,334 zł brutto. Roboty były finansowane z zadania pn.”Budowa ulicy Glinianej”.

Wartość dokończenia budowy ulicy łącznie z nadzorem inwestorskim wynosi 60 912,26zł brutto. Termin zakończenia robót, zgodnie z zawartą umową, to 10 stycznia 2016 r. Roboty będą sfinansowane z zadania: „Przebudowa ulicy Krasnobrodzkiej w Zamościu”.

Info.: Newsletter Zamościa 05/12/2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *