Apel do mieszkańców miasta o segregację śmieci

Urząd Miasta Zamość informuje, że zgonie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, uchwalonym przez Radę Miasta, właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
W celu umożliwienia mieszkańcom selektywnej zbiórki, na terenie miasta zlokalizowano pojemniki na następujące typy odpadów: butelki PET, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, makulaturę, szkło i opakowania bezbarwne oraz kolorowe.
W związku z powyższym, mieszkańców uprasza się o gromadzenie wyżej wymienionych odpadów w odpowiednich pojemnikach, zgodnie z ich przeznaczeniem. Niezgodne z regulaminem jest pozostawianie przy tych pojemnikach innych rodzajów odpadów.
Jednocześnie mieszkańcom przypomina się, że pozostałe odpady selektywnie zbierane, takie jak meble, zużyty sprzęt elektryczny, szyby okienne, odpady biodegradowalne (trawa, gałęzie, liście), opony samochodowe czy też odpady budowlane (gruz, odpady ceramiczne, płyta karton-gips) powinny zostać dostarczone do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK). Wszystkie rodzaje wyżej wymienionych odpadów przyjmowane są bezpłatnie. Na terenie miasta zlokalizowane są dwa takie punkty – przy Drodze Męczenników Rotundy 2, na trenie Zakładu Oczyszczania Miasta oraz przy Al. 1-go Maja 16, na terenie Oczyszczalni Ścieków. PSZOK-i czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00 i w soboty w godz. 9.00-15.00 poza sezonem letnim i z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *