Apel do mieszkańców miasta o segregację śmieci

Urząd Miasta Zamość informuje, że zgonie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, uchwalonym przez Radę Miasta, właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
W celu umożliwienia mieszkańcom selektywnej zbiórki, na terenie miasta zlokalizowano pojemniki na następujące typy odpadów: butelki PET, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, makulaturę, szkło i opakowania bezbarwne oraz kolorowe.
W związku z powyższym, mieszkańców uprasza się o gromadzenie wyżej wymienionych odpadów w odpowiednich pojemnikach, zgodnie z ich przeznaczeniem. Niezgodne z regulaminem jest pozostawianie przy tych pojemnikach innych rodzajów odpadów.
Jednocześnie mieszkańcom przypomina się, że pozostałe odpady selektywnie zbierane, takie jak meble, zużyty sprzęt elektryczny, szyby okienne, odpady biodegradowalne (trawa, gałęzie, liście), opony samochodowe czy też odpady budowlane (gruz, odpady ceramiczne, płyta karton-gips) powinny zostać dostarczone do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK). Wszystkie rodzaje wyżej wymienionych odpadów przyjmowane są bezpłatnie. Na terenie miasta zlokalizowane są dwa takie punkty – przy Drodze Męczenników Rotundy 2, na trenie Zakładu Oczyszczania Miasta oraz przy Al. 1-go Maja 16, na terenie Oczyszczalni Ścieków. PSZOK-i czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00 i w soboty w godz. 9.00-15.00 poza sezonem letnim i z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt.

Advertisements
aktualności Zamość akcje charytatywne Zamość architektura Zamość atrakcje turystyczne Zamość baseny Zamość biegi uliczne Zamość biblioteki Zamość biznes Zamość dziedzictwo kulturowe Zamość eventy Zamość festiwale Zamość fitness Zamość galeria sztuki Zamość historia Zamość hotele Zamość imprezy kulturalne Zamość inicjatywy społeczne Zamość informacje Zamość inwestycje Zamość kino w Zamościu kluby muzyczne Zamość kluby sportowe Zamość koncerty muzyczne Zamość koncerty Zamość konferencje biznesowe Zamość kursy i szkolenia Zamość kawiarnie Zamość kulturalne Zamość lokalne firmy Zamość lokalne wiadomości Zamość maratony Zamość muzea Zamość muzeum Zamość noclegi Zamość oferty pracy Zamość organizacje pozarządowe Zamość parki Zamość pomoc społeczna Zamość portal informacyjny Zamość przedsiębiorstwa Zamość praca Zamość przewodnik po Zamościu projekcje filmowe Zamość rekonstrukcje historyczne Zamość restauracje Zamość rynek pracy Zamość siłownie Zamość spacery po Zamościu spektakle teatralne Zamość spotkania autorskie Zamość spotkania mieszkańców Zamość szkoły Zamość szlaki turystyczne Zamość targi biznesowe Zamość teatr w Zamościu turnieje sportowe Zamość uniwersytety Zamość wydarzenia edukacyjne Zamość wydarzenia historyczne Zamość wydarzenia kulturalne Zamość wydarzenia społeczne Zamość wydarzenia w Zamościu wiadomości z Zamościa wolontariat Zamość wykłady Zamość warsztaty artystyczne Zamość warsztaty Zamość wyścigi rowerowe Zamość wystawy artystyczne Zamość wystawy Zamość zabytki Zamościa zabytki Zamość zawody sportowe Zamość zamojska społeczność życie w Zamościu zwiedzanie Zamość Akademia Zamość radio zamość imprezy zamość

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *