2 149 676,00 zł na remont drogi powiatowej

28 lipca 2021 roku Powiat Zamojski otrzymał 2 149 676,00 zł na realizację zadania drogowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – RFRD.

Zadanie dotyczące remontu drogi powiatowej nr 3145L Tarzymiechy – Stary Zamość – Białobrzegi dł. 4,2 km z dofinansowaniem 2 149 676 zł.

Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk wręczył Staroście Zamojskiemu Stanisławowi Grześko promesę na realizację zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Decyzją ministra infrastruktury dofinansowane zostaną cztery zadania powiatowe (powiaty zamojski, bialski, łukowski, miasto Zamość) i cztery zadania gminne (gminy Serokomla,  Krasnobród, Ryki, Janów Lubelski). W imieniu Powiatu Zamojskiego umowę podpisali Starosta Zamojski Stanisław Grześko, Wicestarosta Witold Marucha przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Zamojskiego Marka Seroki.

Celem RFRD jest wyrównanie potencjałów społeczno – gospodarczych jednostek samorządu terytorialnego na terenie całego kraju i w obrębie województwa, poprawienie jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności infrastrukturalnej na terenie województwa./ Powiat Zamojski/ foto. LUW

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *