11 czerwca biskupi ponowią Akt zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Jezusowemu

W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a zarazem w setną rocznicę poświęcenia naszej Ojczyzny Sercu Jezusowemu (w 1921 r.), biskupi w imieniu Kościoła ponowią Akt zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Uroczystego Aktu dokona arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, podczas Mszy świętej o godz. 18 w krakowskiej bazylice Serca Jezusowego.

Miejsce jubileuszu wybrano nieprzypadkowo: bazylika pozostająca pod opieką ojców jezuitów została konsekrowana 100 lat temu, w maju 1921 roku, i otrzymała wezwanie Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pielgrzymi, którzy przybyli wtedy na konsekrację kościoła pozostali w Krakowie do pierwszego piątku 3 czerwca tj. do uroczystości patronalnej bazyliki. W tym dniu wyruszyła procesja na Mały Rynek, aby tam w akcie wdzięczności za odzyskaną niepodległość, oddać całą Ojczyznę w Boską opiekę. Uroczystościom przewodniczył ks. kardynał Prymas Edmund Dalbor, a uczestniczyło w niej 18 biskupów, duchowieństwo, siostry zakonne i około 140 tysięcy wiernych.

W planowanej w tym roku uroczystości wezmą udział biskupi zgromadzeni na Konferencji Episkopatu Polski, która będzie obradować w dniach 11-12 czerwca w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zaproszeni zostali także rektorzy seminariów duchownych i przedstawiciele zakonów, zwłaszcza tych związanych z kultem Serca Jezusowego, i oczywiście wierni, którzy w miarę możliwości, będą mogli uczestniczyć w liturgii w bazylice, ale także na świeżym powietrzu, oglądając transmisję na dwóch telebimach rozmieszczonych w pobliżu. – Uroczystość ma rangę ogólnonarodową i ściśle religijny charakter – mówi o. Robert Więcek SJ, dyrektor Krajowego Sekretariatu Apostolstwa Modlitwy. Informacje i transmisje będzie można znaleźć na stronie internetowej (bazylikaserca.pl) i kanale youtube bazyliki (Jezuici Kraków).

Akt poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa zostanie odnowiony w tym dniu w całej Polsce podczas Mszy świętych i nabożeństw.

Księża jezuici zadbali także o duchowe przygotowanie się wiernych; od początku roku rozsyłane są do wszystkich parafii w Polsce materiały za pośrednictwem Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, na podstawie których mogą być głoszone kazania, rozważania podczas nabożeństw czy rekolekcje (materiały do pobrania tutaj: https://jezuici.pl/jubileusz-100-lecia-poswiecenia-polski-nspj/).

„Świadomi naszych grzechów chcemy Pana Jezusa przeprosić i zadośćuczynić Mu za wszystkie grzechy, zgorszenia i zaniedbania.” – piszą organizatorzy – „Chcemy również odnowić nasze serca ucząc się od Jezusa, którego Serce jest ciche i pokorne.”

Bezpośrednio przed uroczystością odbędą się trzydniowe rekolekcje zatytułowane „W Sercu swoim ukryj nas”. Kazania podczas Mszy świętych, dostępne także on-line, będą głosić: o. Prowincjał PME Jarosław Paszyński SJ (O kontemplacji jako narzędziu do wejścia w kult Bożego Serca – wtorek, 8.06); ks. Michał Olszewski SCJ (O wynagrodzeniu Sercu Bożemu – środa, 9.06); o. Prowincjał PMA Tomasz Ortmann SJ (O poświęceniu się Najświętszemu Sercu Jezusowemu – czwartek, 10.06).

***

Idea zawierzania swojego życia Najświętszemu Sercu Jezusowemu sięga XVII wieku. Początki kultu wiążą się z objawieniami św. Małgorzaty Marii Alacoque (1647-1690), francuskiej wizytki, której Jezus ukazał swoje serce spragnione ludzkiej miłości i której polecił, by ustanowiono święto ku czci Jego Serca w piątek po oktawie Bożego Ciała. Z biegiem lat rozwinęła się praktyka poświęcania Sercu Jezusowemu wspólnot zakonnych, rodzin, narodów. W 1720 r. w obliczu szerzącej się zarazy biskup Marsylii Henri De Belsunce powierzył swoją diecezję Sercu Zbawiciela i postanowił uroczyście obchodzić każdego roku święto Serca Jezusa. Wydarzeniu towarzyszyły procesje pokutne. Z biegiem lat utworzono litanię znaną obecnie jako Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i odmawianą podczas nabożeństw czerwcowych.

Polska była jednym z krajów, w którym kult Serca Jezusowego znalazł wielu zwolenników, zwłaszcza w trudnych czasach zaborów i walk o niepodległy byt. W 1872 r. prymas Mieczysław Ledóchowski, w obliczu polityki zaborcy skierowanej przeciwko Kościołowi katolickiemu – Kulturkampfu, poświęcił Sercu Jezusowemu diecezję gnieźnieńską i poznańską. Z kolei 27 lipca 1920 r. wobec zagrożenia kampanią bolszewicką biskupi zebrani na Jasnej Górze pod przewodnictwem prymasa w dramatycznych słowach zawierzali nasz kraj: „W chwili, gdy nad Ojczyzną i Kościołem naszym gromadzą się chmury ciemne, wołamy jak niegdyś uczniowie Twoi zaskoczeni burzą na morzu: Panie, ratuj nas, bo giniemy. I jak niegdyś, wyciągnąwszy prawicę, jednym słowem uspokoiłeś burzę, tak oddal, Panie, teraz od nas grożące nam niebezpieczeństwo.”

Akt został ponowiony jako akt zawierzenia i wdzięczności 3 czerwca 1921 r. w Krakowie, kończyły go znamienne słowa: „Chwała niech Ci będzie, Królu wieków i najwyższy Panie naszej Ojczyzny; Tobie moc i panowanie, nam zaś w Twej służbie na doczesne nasze dzieje ratunek”.

Po wojnie ponawiano zawierzenie; pamiętne zwłaszcza były uroczystości na Jasnej Górze w 1951 r., kiedy to prymas Stefan Wyszyński dokonał aktu poświęcenia narodu w obecności miliona wiernych. Ostatnie odnowienie aktu dokonane przez arcybiskupa Stanisława Gądeckiego 25 marca 2020 r. z powodu szerzącej się epidemii wierni mogli śledzić tylko za pośrednictwem mediów.

Źródło: KAI

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *