Spotkanie informacyjne dot. wsparcia na samozatrudnienie (Zamość, 3 i 4 marca 2015)

Euromünze und europäische Flagge

Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich, Lokalny Punkt Informacyjny w Zamościu zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne organizowane w dwóch terminach: 3 i 4 marca 2015 r. „Fundusze dotacyjne i zwrotne w 2015 r. – źródła finansowania dla osób fizycznych chcących założyć działalność gospodarczą”, dotyczące bezzwrotnego wsparcia ze środków unijnych do kwoty 40 tys. zł oraz wsparcia w formie pożyczki do kwoty 50 tys. zł. lub 75 tys. zł na założenie działalności gospodarczej.

Wsparcie pochodzi ze środków unijnych na samozatrudnienie w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007 – 2013, działanie 6.2 „Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” oraz programów krajowych.
Wsparcie w formie dotacyjnej jest skierowane do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z powiatów zamojskiego, tomaszowskiego, hrubieszowskiego oraz m. Zamościa, natomiast osoby pracujące oraz mieszkańcy powiatu biłgorajskiego mogą skorzystać z wersji pożyczkowej.

Udział w spotkaniach zapowiedzieli przedstawiciele instytucji realizujących projekty oraz przedstawiciel PUP w Zamościu.

Spotkania odbędą się w godz. 10.00 – 14.00
3 marca br – w Sali konferencyjnej A (siedziba Delegatury Urzędu Wojewódzkiego) w Zamościu przy ul Partyzantów 3
4 marca br – w sali nr 319 w budynku przy ul. Partyzantów 94 (siedziba LPI ) w Zamościu
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Agenda spotkania i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.feu.lubelskie.pl

Serdecznie zapraszamy
Lokalny Punkt Informacyjny w Zamościu
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Funduszy Europejskich
ul. Partyzantów 94
22-400 Zamość
tel./faks (84) 6380267, (84) 6393134
katarzyna.zawislak@lubelskie.pl, Zofia.matwij@lubelskie.pl ,Bartosz.kwasowiec@lubelskie.pl
zamosc@feu.lubelskie.pl
www.feu.lubelskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Informacje podane przez Punkt Informacyjny nie są oficjalnym stanowiskiem Instytucji Zarządzającej Programami Operacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy do formułowania roszczeń. Punkt Informacyjny ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

Katarzyna Zawiślak –  Lokalny Punkt Informacyjny w Zamościu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *