Ruszyła V edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Zamość

Nabór wniosków już się rozpoczął i potrwa do 15 lipca 2018 r. Zgodnie z Regulaminem, propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić minimum 10 mieszkańców Miasta Zamość.

Na realizację działań objętych BO przeznaczono w tym roku łącznie kwotę 1,6 mln.zł. Po 100 tys.zł. dla każdego z 16 osiedli mieszkaniowych.

Aby zgłosić projekt, należy złożyć poprawnie wypełniony formularz do zarządów właściwych osiedli, Biura Obsługi Interesanta UM lub przesłać drogą elektroniczną w formie skanu  na adres: budzetobywatelski@zamosc.pl. Decyduje data wpływu. Formularz zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego jest opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.zamosc.pl), a także dostępny  w Biurze Obsługi Interesanta oraz siedzibie zarządu osiedla.

Projekt może dotyczyć wyłącznie osiedla, w którym zamieszkuje zgłaszający mieszkaniec miasta.

Zgłoszone projekty zostaną zaopiniowane przez powołany Zespół, który sprawdzi je pod kątem możliwości realizacji, chodzi m.in o stan formalno-prawny, szacunkowy koszt realizacji zadania oraz spełnienie warunku o nie przekroczeniu kwoty przeznaczonej na realizację projektu (100 tys. zł.). Który z projektów zostanie zrealizowany? O tym zdecydują sami mieszkańcy w głosowaniu tradycyjnym lub elektronicznym.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *