Rusza czwarty nabór na dotacje do wymiany systemów grzewczych

Prezydent Miasta Zamość ogłasza termin naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Zamość do wymiany starych systemów grzewczych na rok 2019. Wnioski będą przyjmowane od 1 do 15 lutego 2019 r.

Kompletne wnioski (wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość (Ratusz) ul. Rynek Wielki 13 w godzinach pracy Urzędu (tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30 – 15.30, wtorek 8.00 – 16.30, piątek 7.30 – 15.00) lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem „Dotacja celowa do wymiany starych systemów grzewczych” (za termin złożenia, uważa się dzień doręczenia wniosku do siedziby tut. Urzędu).

Formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest w Biurze Obsługi Interesanta oraz na stronie Internetowej bip.zamosc.um.gov.pl w zakładce Informacje o środowisku – Wnioski.

Wnioski realizowane będą na podstawie kolejności wpływu (dot. złożenia kompletnego wniosku) do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta Zamość na 2019 r.

Warunki przyznania dotacji celowej do wymiany starego systemu grzewczego na terenie Miasta Zamość:

Dotacja celowa może być udzielana na dofinasowanie kosztów niezbędnych do realizacji zadań związanych z ochroną powietrza, obejmujących zmianę systemu ogrzewania, opartego na paliwie stałym, w budynkach, lokalach mieszkalnych lub użytkowych, polegającą na likwidacji starych – niskowydajnych, nieekologicznych kotłów węglowych i trwałym zastąpieniu ich przez nowe, wysokosprawne i ekologiczne  źródło ogrzewania w postaci:

1)      kotła opalanego paliwem gazowym,

2)      podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej,

wyłącznie w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 15 tj. na: zakup, dostawę i montaż nowego źródła ciepła, demontaż i zniszczenie starego źródła ciepła.

Wysokość dotacji wynosi:

1)      osoby fizyczne – do 60% kosztów wykonania zadania, ale nie więcej niż 6 000,00 zł brutto,

2)      wspólnoty mieszkaniowe – do 40% kosztów wykonania zadania, ale nie więcej niż 20 000,00 zł brutto,

3)      osoby prawne – do 40% kosztów wykonania zadania, ale nie więcej niż 4 000,00 zł brutto,

4)      przedsiębiorcy – do 40% kosztów wykonania zadania, ale nie więcej niż 4 000,00 zł brutto,

5)      jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi – do 40% kosztów wykonania zadania, ale nie więcej niż 4 000,00 zł brutto.

W br. na dofinansowanie kosztów wymiany starych systemów grzewczych w budżecie Miasta Zamość zabezpieczono kwotę 200 000,00 zł.

(inf. UM Zamość)

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *