Radni w nowym składzie na II sesji

Już jutro, 29 listopada, o godz. 13 w Sali Consulatus odbędzie się II sesja Rady Miasta Zamość VIII kadencji.

W porządku obrad znajda się m. in. podjęcie uchwał w sprawie:
–  zmiany Statutu Miasta Zamość,

–  powołania stałych Komisji Rady Miasta Zamość oraz ustalenia ich liczby
i składów osobowych,

–  powołania doraźnej Komisji Regulaminowej,

–  wynagrodzenia Prezydenta Miasta Zamość Pana Andrzeja Wnuka,

–  ustalenia wysokości diet Radnych Miasta Zamość,

–  uchwalenia Programu współpracy Miasta Zamość z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok,

–  przyjęcia od Wojewody Lubelskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej,

–  ustanowienia pomników przyrody na terenie Miasta Zamość,

–  przekazania dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Katedralnej
Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu

–  określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zamość,

–  zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

–  zmian w uchwale budżetowej na 2018 r.

Nie zabraknie też głosu mieszkańców i wolnych wniosków radnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *