Promujmy czyste powietrze i środowisko

Miasto Zamość właśnie ogłosiło Zamojski Międzyszkolny Konkurs na spot lub plakat promujący dbanie o czyste powietrze i otaczające nas środowisko.

Konkurs ma przede wszystkim propagować proekologiczne zachowania na terenie miasta Zamość i najbliższego otoczenia, rozwijać zainteresowania problematyką ochrony powietrza i środowiska, a także umożliwić ostrzeganie zależności między człowiekiem a otaczającym go środowiskiem.

Konkurs kierowany jest do uczniów klas I –VIII szkół podstawowych i III gimnazjów.

Spot czy film może stworzyć dowolna ilość osób, a jedna szkoła może zgłosić w konkursie kilka plakatów czy filmów. Ich tematyka musi być związana z ochroną powietrza na terenie miasta Zamość. Zgłoszone w konkursie prace pod kątem oryginalności, problematyki poruszonego tematu, walorów edukacyjnych i estetycznych oceni specjalna Komisja.

Prace filmowe (na nośniku danych np. CD czy  pendrive) lub plakaty należy złożyć do 13 grudnia w Biurze Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej, ul. Rynek Wielki 3, 22-400 Zamość.

Zgłoszone prace powinny zawierać metryczkę według wzoru: tytuł filmu/plakatu, autorzy, opiekun (nauczyciel), pełna nazwa szkoły z adresem , telefonem i e-mailem. Ponadto należy dołączyć do nich zgłoszenie wg poniższego formularza

zgl_do_konkursu

Podsumowanie konkursu zaplanowano na  20 grudnia w sali Consulatus w budynku ratusza.

Dodajmy, że w skład nagrody głównej wchodzą: doposażenie pracowni przyrodniczej na kwotę 1000 zł (słownie tysiąc złoty 00/100), zajęcia edukacyjne w zamojskim ZOO, bilety wstępu na basen i drobne upominki dla zwycięskiej drużyny.

Pełny regulamin znajdziecie TUTAJ.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *