Otwarcie wystawy Andrzeja Antoniego Widelskiego – BWA Galeria Zamojska, 06.03.2015 r.

zaproszenie_dlTwórczość Andrzeja A. Widelskiego jest zapisem energii wznoszących – od sacrum konkretnego i użytkowego do sacrum coraz bardziej sublimowanego, zatracającego konkretność na rzecz wyobraźniowego wymiaru duchowego. Dotyczy to zarówno twórczości malarskiej, jak i graficznej, choć w malarstwie intensywna obecność koloru tworzy nowe, zróżnicowane harmonizacje barwne. Delikatne niuanse walorowe tworzą sugestywne doznania przestrzeni.

Twórczość ta lokuje się w tym obszarze sztuki współczesnej, w którym nie obowiązuje zasada wyścigu form, lecz wyścigu myśli i odczuwania, gdyż tamten wyścig stał sie już tylko wyścigiem pomysłów o bardzo zróżnicowanej i najczęściej wątpliwej jakości.

Wymiar duchowy twórczości artysty zmierza ku biegunowi dobra, ale jest
ciągle zagrożony obecnością i potencjalną ingerencją sił zła, sił
mroku i czerni. Tworzy to angażującą sytuację napięcia, sytuację
dynamiczną, w której stale coś sie dzieje, coś może się stać – działa coś  co niepokoi.

W sensie sugestii wyobrażeniowych twórczość Andrzeja A. Widelskiego
lokuje się w górnych rejestrach figuratywności; zmierza ku roztopieniu
się w tkance aluzyjnych sugestii. Bardzo pasuje tu określenie „z materii światła” – światło, a i sugerowana przestrzeń są tu najistotniejszym czynnikiem kreatywnym. Jednakże ta świetlistość lokuje się tutaj w obszarach srebrzystości, z odrzuceniem złota. Jest to taka suwerenna decyzja artysty, który obraz Raju i rajskości wyraża w srebrzystościach. Proces twórczy artysty koncentruje sie na zjawisku wyłaniania się obrazów z głębi psychiki i konkretyzowaniu tego zjawiska.

Wojciech Skrodzki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *