Ogólnopolski Konkurs Poetycki

zycie_zamoscia_artykul2-300x169Stowarzyszenie Kultura dla Zamościa oraz Zamojski Dom Kultury
zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim na zestaw dwóch wierszy:
jeden o tematyce dowolnej i drugi inspirowany tematem przyrody.

Adresaci konkursu:
Konkurs otwarty – skierowany do autorów dorosłych (powyżej 18 lat).

Warunki uczestniczenia:
– Nadesłanie dwóch wierszy nienagradzanych w innych konkursach.
Prosimy o utwory powielone 4 egzemplarzach.
– Jeden autor może przesłać tylko jeden zestaw wierszy .
– Wiersze  powinny być podpisane godłem.
– Do zestawu należy dołączyć podpisaną tym samym godłem kopertę danymi: imię, nazwisko autora, krótka notka biograficzna, adres, e-mail, telefon.
(Informacje te zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych są objęte tajemnicą i będą wykorzystane jedynie dla potrzeb konkursu.)
– Zestaw wierszy należy przesłać do 7 lipca 2015 r.
na adres: Zamojski Dom Kultury, ul. Partyzantów 13, 22-400 Zamość,
z dopiskiem: Konkurs Poetycki.
– Organizator pozostawia sobie prawo do publikacji wierszy.

Nagrody:
– Prace zostaną ocenione przez powołane przez organizatora jury , które przyzna nagrody i wyróżnienia. Przewidziano następujące nagrody: I – 700 zł, II – 500 zł, III – 300 zł – przy czym jury zastrzega sobie inny podział nagród. Autorzy wyróżnionych wierszy otrzymają upominki  rzeczowe.
– O wynikach laureaci konkursu zostaną powiadomieni listownie lub pocztą elektroniczną.
– Wręczenie nagród odbędzie się podczas spotkania w Zamościu  19 września 2015 r.
Prosimy o osobisty odbiór nagród – nie planujemy ich wysyłania.

Konkurs jest ujęty w projekcie Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. w Warszawie „Architekci naszej Rzeczywistości”.
W programie towarzyszącym konkursowi przedstawimy  zamościanina Stefana Milera – nietuzinkowego pedagoga, przyrodnika i autora wierszy, pierwszego Polaka zdobywcy Mont Blanc i  zarazem kolegi Bolesława Leśmiana.  Dział konkursu na wiersz o tematyce przyrodniczej nawiązuje do zainteresowań Milera, podzielanych przez Leśmiana.
Zapraszamy na podsumowanie konkursu i spotkanie z nutą nostalgii – dedykowane autorom Zamościa lat trzydziestych.

Projekt dofinansowany w ramach Konkursu Fundacji Banku Zachodniego WBK „Architekci naszej Rzeczywistości”, ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *