Koty i psy w Młodzieżowym Domu Kultury

Już po raz 10. wszystko co związane z zżyciem kotów i psów będzie tematyką konkursu fotograficznego i plastycznego pod szeroko pojętym tytułem „Kocie i psie sprawy”. Konkurs co roku cieszy się ogromna popularnością młodych miłośników zwierząt. Na prace konkursowe zawierające wyraźną realizację idei konkursu czyli zobrazowanie kociego i psiego zachowania  Organizator czeka do 29 marca.

Konkurs adresowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych, placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami z województwa lubelskiego.

Autor może nadesłać jedną pracę plastyczną formatu nie mniejszego niż A-3 oraz do 4 zdjęć czarno- białych lub barwnych o formacie minimum A4.

Każdą nadesłaną pracę lub fotogram należy na odwrocie czytelnie podpisać podając ze względu na ochronę danych osobowych wyłącznie: godło autora (np. Złoty Lew), kategorię oraz pieczątkę placówki, a także dodatkowo na oddzielnej liście zbiorczej imię i nazwisko autora, godło, wiek, kategorię, tytuł pracy, imię i nazwisko opiekuna – nauczyciela, adres, telefon kontaktowy.

W kategorii plastycznej prace zostaną ocenione w III kategoriach:

I kategoria – przedszkola, uczniowie szkół podstawowych (klasy 1- 3);

II kategoria – uczniowie szkół podstawowych (klasy 4-8), uczniowie gimnazjów i szkół ponadpodstawowych;

III kategoria  – wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami (bez limitu wiekowego)

W kategorii fotograficznej natomiast w II:

I kategoria – dzieci do lat 12;

II kategoria – młodzież powyżej lat 12, wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami (bez limitu wiekowego).

Szczegółowe informacje i niezbędne zgody oraz druki do wypełnienia znajdziecie w poniższym regulaminie

Regulamin konkursu Kocie i psie sprawy

( fot. pixabay.com)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *