Konkurs Piosenki Religijnej „Moja wiara, moja miłość” – Zamość 2017

W dniach 22 – 28.10.2017 r. Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu już po raz siedemnasty organizuje „Tydzień Kultury Chrześcijańskiej” pod hasłem „Bądź dobry jak chleb”.

Honorowy Patronat nad tym wydarzeniem objął JE Marian Rojek Biskup Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej. Jednym z elementów tego Tygodnia będzie Konkurs Piosenki Religijnej „Moja Wiara, Moja Miłość” – Zamość 2017.

Informacje dostarczyła Agnieszka Bida.

Regulamin Konkursu

Patronat: Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej – J.E. Ks. Bp Marian Rojek

Organizator:  Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, Rada Rodziców MDK, Rada Wychowanków MDK

Cele konkursu: przybliżenie znaczenia wartości chrześcijańskich w życiu młodych ludzi; profilaktyka przeciwko agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży; kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i patriotyzmu; edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych; umożliwienie młodym ludziom prezentacji swoich utworów na scenie; promocja młodych wykonawców; rozwój kultury muzyczno – religijnej wśród dzieci i młodzieży; sprzyjanie twórczej wymianie doświadczeń artystycznych; integracja środowiska wykonawców, nauczycieli, instruktorów i opiekunów; motywacja do poszukiwań repertuaru.

Uczestnicy: konkurs przeznaczony jest dla solistów i zespołów ze szkół i placówek wychowania pozaszkolnego Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej. Zgłoszenia dokonuje wyłącznie szkoła lub placówka.

Kategorie wiekowe: I kategoria: szkoła podstawowa kl. I – III; II kategoria: szkoła podstawowa kl. IV – VI; III kategoria: szkoła podstawowa kl. VII – VIII i gimnazjum; IV kategoria: szkoły ponadpodstawowe.

Termin i miejsce : 25 października 2017 r. o godz. 09.00, sala konferencyjna MDK Zamość, ul. Kamienna 20 Rejestracja uczestników i próby w salach od godz. 08.30.

Termin zgłoszenia: Prosimy o przesłanie kart zgłoszeń do dnia 18 października 2017 r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość, tel. 84 638 44 46, e-mail: mdkzamosc@poczta.onet.pl

Każdy z podmiotów wykonawczych przygotowuje jeden utwór o tematyce religijnej. Jury oceniać będzie: umiejętności wokalne, muzykalność, aranżację, dobór repertuaru i ogólny wyraz artystyczny. Uwaga: placówka może zgłosić nie więcej niż trzy podmioty wykonawcze w każdej z kategorii.

Nagrody: Tytuły Laureatów, Wyróżnienia, Nagrody Specjalne

Uwagi końcowe: organizator zapewnia nagłośnienie, odtwarzacz CD, instrument klawiszowy Yamaha PSR-S900, pianino. Istnieje możliwość odtworzenia utworów z mp3 i pendrive. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację zebranych materiałów można dostarczyć w dniu konkursu. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga dyrektor MDK Zamość.

Koordynator konkursu: Paweł Kołodziejczyk – nauczyciel MDK Zamość, tel.697 699 466

 

Karta zgłoszenia

Konkurs Piosenki Religijnej „Moja wiara, moja miłość” – Zamość 2017

(należy przesłać do 18 października 2017 r.)

1.      Imię i nazwisko solisty/ nazwa zespołu / kategoria:
2.      Imię i nazwisko nauczyciela, instruktora (opiekuna), telefon:
3.      Nazwa i adres instytucji delegującej:

4.      Tytuł utworu (kompozytor, autor tekstu):

5.      Rodzaj akompaniamentu, liczba uczestników i potrzeby techniczne:

 

Potwierdzam znajomość regulaminu
Data, podpis nauczyciela/opiekuna

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację zebranych materiałów

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………nazwa i adres placówki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko uczestnika

przez organizatora Konkursu Piosenki Religijnej „Moja wiara, moja miłość” zgodnie
z Ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. nr
101, poz. 926 ze zm.) w celach związanych z organizacją konkursu. Wyrażam zgodę na
nieodpłatne wykorzystanie zebranych materiałów fotograficznych, filmowych i dźwiękowych
w celu publikacji pokonkursowej.

…………………………………………………

podpis rodzica/opiekuna prawnego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *