I Przegląd Fotografii Zamojskiej

przeglad foto wwwI Przegląd Fotografii Zamojskiej adresowany jest do fotografów zajmujących się fotografią zawodowo i amatorsko, niezależnie od wieku, doświadczenia i zainteresowań.  Pierwszy Przegląd odbywa się pod hasłem „Pokaż się” i nie jest ograniczony tematycznie. Głównym jego celem jest integracja i promocja środowiska fotografików działających na terenie Zamościa.  Przegląd realizowany jest w ramach zadania Zamojska Galeria Fotografii „Galeria Mała” przez Zamojską Grupę Fotograficzną działającą w Stowarzyszeniu Kultura dla Zamościa i Zamojski Dom Kultury. Projekt dofinansowany jest przez Miasto Zamość.

Zasady uczestnictwa w przeglądzie określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie
z dniem rozpoczęcia przeglądu i obowiązuje do jego zakończenia.

Udział w przeglądzie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W przeglądzie mogą wziąć udział osoby mieszkające , uczące się lub pracujące
  w Zamościu.
 2. Osoby niepełnoletnie dopuszczone zostaną do udziału po przedłożeniu Organizatorowi pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
 3. Udział w przeglądzie jest bezpłatny.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie pojedyncze lub ułożone
  w 1 zestaw.
 5. Zdjęcia należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: mchfoto@wp.pl
  Każde zdjęcie należy wysłać w postaci osobnego pliku. Pliki w formacie JPG, powinien być przygotowany do druku w formacie 30×45. Każdy plik powinien posiadać objętość nie większą niż 5 MB. Każdy plik musi być podpisany wg wzoru IMIĘ_NAZWISKO_TYTUŁ PRACY_01.
  Do nadesłanych prac należy dołączyć imię i nazwisko autora, adres, adres e-mail, telefon kontaktowy.
 6. Nadesłane prace są równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich oraz majątkowych do zdjęcia. Nadsyłając prace na konkurs autor oświadcza, że prawa osób trzecich zostały wyjaśnione a autor prac posiada stosowne zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na fotografiach (ustawa z dnia 4 luty 1994 z późniejszymi zmianami o prawie autorskim i prawach pokrewnych)
  Dz. U. Nr 24 z późn. zm.
 7. Autor zdjęcia akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) na potrzeby przeglądu i w celach marketingowych, bezpłatne przejęcie do archiwum ZDK zdjęć prezentowanych na wystawie oraz prezentowania ich na innych wystawach.
 8. Każdy autor otrzyma dyplom udziału w I Przeglądzie Fotografii Zamojskiej oraz katalog w formie elektronicznej na podany adres e-mail.
 9. Terminy:
  – termin nadsyłania prac 10.09.2015
  – termin wystawy 17.09.2015, godz. 17.00 Zamojski Dom Kultury

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *