Gala „Aktywnych i Solidarnych” 2014 – Zamość, 03.12.2014 r. (trwa zgłaszanie kandydatów)

 

fund W roku 2011 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu rozpoczęło realizację Kampanii pn.: „Solidarni i Odpowiedzialni Społecznie”, która miała na celu zaktywizować społeczność Zamościa i Zamojszczyzny do szerszych działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Obecnie mam przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa na IV Edycję „Gali Aktywnych i Solidarnych”, która rozpocznie się 03 grudnia 2014 roku  o godzinie 11:00 w Sali Konferencyjnej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, ul. Partyzantów 3.

Podczas Gali wyróżnione zostaną:
KATEGORIA A – najbardziej aktywne osoby z niepełnosprawnością, które w roku 2014 osiągnęły wymierne sukcesy w przynajmniej jednej z niżej wymienionych dziedzin:
– praca
– nauka
– kultura i sztuka
– sport
– aktywność obywatelska

KATEGORIA B – najbardziej solidarne i odpowiedzialne podmioty (instytucje/przedsiębiorstwa), które w roku 2014 wspierały działania organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością/ osoby  z niepełnoprawnością,

KATEGORIA C – najbardziej solidarni i odpowiedzialni wolontariusze (zgłaszane mogą być zarówno osoby jak i grupy), których praca na rzecz osób
z niepełnosprawnością zasługuje na najwyższe uznanie i stanowi wzór do naśladowania.

KATEGORIA D – Przyjazna administracja publiczna , której działania na rzecz osób
z niepełnosprawnością przyczyniają się do włączenia ich w główny nurt życia społecznego

KATEGORIA E – Media społecznie odpowiedzialne,   które działają na rzecz zwalczania stereotypów i promują wizerunek aktywnych osób z niepełnosprawnością

Aby zgłosić KANDYDATA do wyróżnienia w danej kategorii, należy wypełnić Kartę Zgłoszeniową i przesłać ją do Organizatorów Gali do dnia 17 listopada 2014 roku na adres e-mail: biuro@spdn.pl wpisując w tytule maila „Gala – zgłoszenie”.

Uwaga !!! Można zgłosić dowolną liczbę kandydatów do wszystkich lub tylko
do wybranych kategorii.
Jedna karta zgłoszeniowa powinna zostać wypełniona dla jednej zgłaszanej osoby/grupy/instytucji.

Wyboru nagrodzonych/wyróżnionych dokona Kapituła składająca się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych mediów, poprzednich nagrodzonych  oraz przedstawicieli Organizatora.

W sytuacji pytań, proszę o kontakt z Kamilem Kabasińskim (kamil.kabasinski@gmail.com, 608-247-039).

Z poważaniem,
Maria Król
Przewodnicząca Stowarzyszenia

 

 

 

Gala Aktywnych i Solidarnych 2014”

 

 

WYPEŁNIONĄ KARTĘ NALEŻY WYSŁAĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES

 

BIURO@SPDN.PL

 

PROSZĘ CZYTELNIE WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POLA KARTY ZGŁOSZENIOWEJ.

 

SZARE POLA WYPEŁNIA ORGANIZATOR.

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

NR ……………………………

 

 

 

 1. Proszę zaznaczyć kategorię, do której zgłaszana jest kandydatura:

 

KATEGORIA

 • KATEGORIA A – najbardziej aktywne osoby z niepełnosprawnością

 • KATEGORIA B – najbardziej solidarne i odpowiedzialne podmioty (instytucje/przedsiębiorstwa),

 • KATEGORIA C – najbardziej solidarni i odpowiedzialni wolontariusze

 • KATEGORIA D – przyjazna administracja publiczna

 • KATEGORIA E – media społecznie odpowiedzialne

 

 

 

 1. Proszę podać informacje dotyczące zgłaszanej osoby lub podmiotu.

 

Imię i Nazwisko

lub

Nazwa Podmiotu

lub

Urząd

ADRES

Telefon

e-mail

 

 1. Dane organizacji/grupy/instytucji/osoby zgłaszającej

 

Nazwa organizacji/ grupy/ instytucji

bądź imię i nazwisko osoby zgłaszającej:

Dane kontaktowe (telefon, e-mail):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Uzasadnienie kandydatury. Prosimy o krótki opis – max. 1500 znaków ze spacjami.

 

 

 

 

 

 

 1. Inne informacje, które mogą mieć wpływ na pozytywne rozpatrzenie zgłoszonej kandydatury, w tym adresy stron internetowych uwiarygodniające podane informacje, opisujące dokonania, opisujące wydarzenia z udziałem zgłoszonych osób/podmiotów.Prosimy o krótki opis – max. 1000 znaków ze spacjami.

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………

 

Imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenie,

 

tel. kontaktowy

 

 

 

 

 1. Proszę zaznaczyć kategorię, do której zgłaszana jest kandydatura:

KATEGORIA

 • KATEGORIA A – najbardziej aktywne osoby z niepełnosprawnością

 • KATEGORIA B – najbardziej solidarne i odpowiedzialne podmioty (instytucje/przedsiębiorstwa),

 • KATEGORIA C – najbardziej solidarni i odpowiedzialni wolontariusze

 • KATEGORIA D – przyjazna administracja publiczna

 • KATEGORIA E – media społecznie odpowiedzialne
 1. Proszę podać informacje dotyczące zgłaszanej osoby lub podmiotu.

Imię i Nazwisko

lub

Nazwa Podmiotu

lub

Urząd

ADRES

Telefon

e-mail

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *