Finansowa sesja zamojskich radnych

Już jutro, 28 grudnia, w sali Consulatus zamojskiego ratusza odbędzie się III sesja Rady Miasta Zamość VIII kadencji. Jednym z ważniejszych punktów obrad będzie prezentacja opracowania pn. „Ocena aktualnej sytuacji finansowej Miasta Zamość oraz prognozy do 2030 roku” przedstawiona przez dr Jacka Sieraka specjalisty w zakresie finansów publicznych. Finanse zadaje się zdominują jutrzejsze obrady, bo radni podejmą też uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. Przedstawiona zostanie także wieloletnia prognoza finansowa i projekt Budżetu Miasta Zamość na rok 2019 nad którym głosować będą radni.

Ponadto radni podejmą uchwały m. in. w sprawach:

– zmiany powołania stałych Komisji Rady Miasta oraz ustalenia ich liczby i składów osobowych,

– uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok,

– uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok,

– podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego  programu ” Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

– zmian w Statucie Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu,

– wystąpienia ze Związku Miast Polskich.

Sesja tradycyjnie rozpocznie się o godz. 13:00.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *