Będzie rewitalizacja Bastionu VI Twierdzy Zamość

Podczas wczorajszego ( 13 maja) spotkania w Lubelskim Centrum Konferencyjnym umowę na dofinansowanie rewitalizacji obszarów miejskich podpisali Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski i Prezydent Zamościa, Andrzej Wnuk.

W ramach rewitalizacji realizowany będzie projekt Miasta Zamość pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu”  który w ocenie merytorycznej Komisji Oceny Projektów zdobył 100 punktów na 100 możliwych.

Dzięki środkom przeznaczonym na poprawę użyteczności miejsc publicznych skorzystają mieszkańcy oraz turyści. Łącznie w ramach realizacji projektu wsparciem objętych zostanie 12 obiektów na obszarach miejskich o łącznej powierzchni 5,9 ha. Całkowita wartość projektu to ponad 25 mln zł (wsparcie z EFRR to blisko 16 mln zł).

Projekt obejmuje tereny zlokalizowane w północnej i wschodniej części Starego Miasta, dla których główną osią jest ulica Łukasińskiego oraz sąsiadujący teren południowej części osiedla Planty. Zakłada m. in. następujące działania:

– rewitalizację Bastionu VI Twierdzy Zamość oraz utworzenie Centrum Edukacyjno-Integracyjnego i Klubu Rozwoju Zawodowego w poddaszu Nadszańca K1 wraz z budową systemu monitoringu,

– remont z pracami konserwatorskimi dziedzińców VI i VII Bloku kamienic (odnosi się do terenów zlokalizowanych pomiędzy ulicą: Bazyliańską, Ormiańską, Grecką, Pereca oraz ulicą: Bazyliańską, Zamenhofa, Łukasińskiego, Pereca),

– utworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych (na terenie pomiędzy kortami tenisowymi a Parkiem Miejskim gdzie powstanie plac zabaw dostosowany dla osób niepełnosprawnych, będzie również skatepark, elementy małej architektury, oświetlenie),

– budowę toru modelarskiego na terenach fortecznych przy Bastionie VI (na torze będą mogły być organizowane zawody modeli latających na uwięzi: rangi okręgowej, ogólnopolskiej. Tor ułatwi zamojskim zawodnikom przygotowanie do udziału w zawodach, pokazach, wystawach, a także przyczyni się do popularyzacji sportu modelarskiego)

– instalację systemu monitoringu na Plantach i Starym Mieście.

Na poddaszu Nadszańca, w części, gdzie mieści się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu zostanie utworzone Centrum Edukacyjno-Integracyjne oraz Klub Rozwoju Zawodowego, które będą oferować różne formy aktywizacji społecznej oraz zawodowej. Działania będą kierowane do uczniów szkoły i mieszkańców miasta, a w szczególności z obszaru rewitalizowanego. Na poddaszu Nadszańca będą się mogły odbywać m.in. wieczorki literackie, spotkania z ciekawymi ludźmi działających w różnych dziedzinach życia społecznego. Będzie to przestrzeń dla aktywizacji osób starszych, które będą mogły brać udział np. w warsztatach rzemieślniczych, różnego rodzaju zabawach integracyjnych czy konkursach artystycznych lub naukowych.

Na poddaszu remontowanego budynku będzie wykorzystana rekuperacja ciepła, a wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła do wnętrza obiektu będzie dostarczać świeże, zewnętrzne filtrowane powietrze. Projekt przewiduje również zwiększenie bioróżnorodności poprzez założenie trawnika przy terenach rekreacyjnych i wykonanie nowych nasadzeń na dziedzińcach, co pozytywnie wpłynie na jakość powietrza na Starym Mieście. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Całość projektu wynosi 25 261 026,73 zł, dofinansowanie z UE to 15 778 006,37 zł a z budżetu państwa 1 856 236,02 zł.

Projekt będzie realizowane w ramach Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Jego głównym celem jest m.in. odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich.

( na podst. inf. UWWL i UM Zamość, fot. UWWL)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *