100-lecia zamojskiego harcerstwa „Wiosna 2017” – PROGRAM

Zapraszamy na obchody 100-lecia zamojskiego harcerstwa, cz.I. „Wiosna 2017”

Związek Harcerstwa Polskiego jest patriotycznym, otwartym i apolitycznym stowarzyszeniem, należącym do światowego ruchu skautowego. ZHP jest członkiem:Światowej Organizacji Ruchu Skautowego – WOSM, Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek – WAGGGS.

Pierwsze drużyny harcerskie powstały w Zamościu w 1917 r. Hufiec ZHP Zamość działa na terenie m. Zamościa i powiatu od 1921 r. Nosi imię Dzieci Zamojszczyzny, w dniu 17 maja 1969 r., hufiec zakończył trwające ponad rok działania programowe – Kampanię „Bohater” i rozkazem Komendanta Lubelskiej Chorągwi ZHP otrzymał imię Dzieci Zamojszczyzny.
Obecnie granice terytorialne hufca obejmują m. Zamość i wszystkie 15 gmin powiatu zamojskiego tj. Zamość gm., Adamów, Krasnobród mig, ?abunie, Nielisz, Sitno, Stary Zamość, Komarów, Grabowiec, Miączyn, Skierbieszów, Sułów, Szczebrzeszyn mig, Radecznica, Zwierzyniec mig.

Misją Hufca ZHP Zamość jest wychowanie młodego człowieka, wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

Od ponad dziewięćdziesięciu lat głównym celem działania Hufca ZHP Zamość im. Dzieci Zamojszczyzny jest wspieranie wychowania dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój.

Program obchodów 100 – lecia powstania harcerstwa zamojskiego, – cz.I. „Wiosna”
Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu przyjęła Program obchodów 100 – lecia powstania zamojskiego harcerstwa. Obejmuje on szereg przedsięwzięć w okresie od maja do grudnia 2017 r.

W imieniu zuchów, harcerzy i instruktorów serdecznie zapraszamy na cz.I. obchodów „Wiosna”.

19 maja (piątek) 2017r.

godz. 13.00. – Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego, ul. Kamienna 20. Otwarcie Wystawy Historycznej „100 lat Harcerstwa w Zamościu”.

godz. 19.30. – 21.00. – Tereny za Furtą Wodną przy Bastionie II.
Harcerskie Ogniobranie.

20 maja (sobota) 2017 r.

godz. 11.00. – Kościół Rektoralny Św. Katarzyny w Zamościu.
Uroczysta Msza Święta odpustowa ku czci św. Andrzeja Boboli połączona z obchodami 100–lecia harcerstwa w Zamościu, pod przewodnictwem Ks. Biskupa dr hab. Mariusza Leszczyńskiego.

godz. 12.30 – 14.30 – Rynek Wielki w Zamościu.
Festyn Harcerski (min. koncert, gra miejska, gry i zabawy zuchowe i harcerskie, nauka technik i prezentacja programów harcerskich).

Serdecznie zapraszamy !

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *