Książnica Zamojska dla seniorów

Zamojska biblioteka zaprasza seniorów 60+, osoby niepełnosprawne, a także zagrożone wykluczeniem społecznym na bezpłatne porady informatyczne. Udzielane są one w

Czytaj więcej