XXX Czteroetapowy Bieg Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny – ZAPROSZENIE

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu zaprasza wszystkich sympatyków biegania do udziału w zbliżającym się Jubileuszowym XXX Czteroetapowym Biegu Pokoju

Czytaj więcej