Przystanek historia IPN – Zamość Arsenał

,,NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni w latach 1980–1981 ‚ dra Marcina Dąbrowskiego to tytuł książki, której promocja odbyła się w  Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał Oddział Muzeum Zamojskiego 15 grudnia 2015 r., o godz. 16.00 w budynku Arsenału . Promocja książki odbyła się w ramach zawartego porozumienia pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie a Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał Oddział Muzeum Zamojskiego – Przystanek historia IPN – Zamość Arsenał.

Książka omawia funkcjonowanie NSZZ „Solidarność” na terenie Regionu Środkowo-Wschodniego od początków tworzenia struktur tego związku we wrześniu 1980 r. do okresu poprzedzającego wprowadzenie stanu wojennego w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. Główny temat poprzedza prezentacja masowych strajków lipcowych 1980 r. na Lubelszczyźnie (tzw. Lubelski Lipiec), do których jako do swego początku nawiązywała środkowo-wschodnia „Solidarność”, i co stało się najbardziej wyrazistym elementem różniącym ten region od innych regionów NSZZ „Solidarność” w kraju. W zasadniczej mierze praca koncentruje się na działalności władz regionalnych związku, struktur międzyzakładowych szczebla oddziałowego (dawne powiaty), struktur zakładowych kilku największych zakładów pracy oraz wybranych struktur uczelnianych i branżowych. Osobno omówiono podejmowane w tym okresie akcje protestacyjne, różnorodne płaszczyzny aktywności związku, relacje z innymi organizacjami niezależnymi, a także niektóre działania operacyjne podejmowane przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa.

Fotorelacja Janek Cios

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *