O dobrym wychowaniu w Bursie nr 2

Dzisiaj (14 czerwca) w auli Bursy Międzyszkolnej nr 2 w Zamościu odbyło się seminarium szkoleniowe pt. „Uczeń jako podmiot procesu dydaktycznego. Nowe spojrzenie na wychowanie”. Seminarium wspólnie zorganizowała zamojska placówka oraz Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo z Lublina.

Spotkanie poświęcone było zagadnieniom motywowania uczniów do nauki, rozwijania pasji i zainteresowań oraz działania na rzecz społeczności szkolnej.

Udział w nim wzięło ponad 50 osób, głównie dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych także spoza Zamościa oraz specjalistów z Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo.

O „Propedeutyce systemowych rozwiązań wychowawczych i edukacyjnych dla szkół” mówił zgromadzonym dr Michał Czakon, dyrektor merytoryczny Centrum Dobrego Wychowania Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Zagadnienie „Kultury organizacji szkoły – podstawowych uwarunkowań wdrażania systemowych programów oddziaływań” przedstawił natomiast mgr Wacław Czakon prezes zarządu Fundacji. Natomiast o metodach aktywizujących młodzież –grach do nauczania przedmiotów humanistycznych i ścisłych mówiła na szkoleniu mgr Marta Szaro- dyrektor programów wychowawczych Fundacji.

Szkolenie było jednym z elementów współpracy Bursy z Fundacją, która za działania wychowawcze przyznała dyrektorowi zamojskiej placówki, Waldemarowi Leszczyńskiemu nagrodę „Dla Dobrego Wychowania”.

Patronem honorowym szkolenia był Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *