Już w poniedziałek kolejna sesja Rady Miasta

Na 24 lutego zaplanowano tym razem XVIII Sesję Rady Miasta Zamość.

W  porządku obrad znajdziemy takie jej punkty jak chociażby:

-przyjęcie informacji o stanie bezrobocia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Mieście Zamość za 2019 rok.

-przyjęcie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Mieście Zamość z uwzględnieniem działalności Policji i Straży Miejskiej w 2019 roku oraz zamierzenia na 2020 rok.

Radni podejmą na niej m. in. uchwały w sprawie:

-dostosowania godzin załączania i wyłączania miejskiego oświetlenia ulicznego do zmieniających się warunków oświetlenia naturalnego- modyfikacja układów sterujących oświetleniem ulicznym z wykorzystaniem czujników zmierzchowych, dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

-zasad udostępniania gminnych obiektów, urządzeń sportowych i terenów rekreacyjnych będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Zamość uprawnień do stanowienia o wysokości opłat za korzystanie z tych obiektów,

– określenia kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dla publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Miasto Zamość oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

– aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zamość na lata 2017-2023,

-ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych z terenu Miasta Zamość w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

-zmiany uchwały Nr XXIX/280/09 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zamość, dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród ze specjalnego funduszu nagród,

-ustalenia cen za przewóz środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu.

Na żywo relacje z obrad radnych oglądać będzie można na kanale miasta w serwisie YouTube pod poniższym linkiem

https://www.youtube.com/channel/UC1cvts0202-KMuN1HhW03tA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *