Informacje z Zamościa

1.Park Miejski przed zimą
Ubywa wody w parkowym stawie. W tym tygodniu rozpoczęto spust wody do rzeki Łabuńki. Na wiosnę staw i doprowadzalnik wody czeka wapnowanie. Ujęcie wody, które zasila parkowy staw, znajduje się przy ul. Altanowej (na przeciwko WORD). Doprowadza wodę rurociągiem tłocznym, a następnie rowem odkrytym. Roczne zapotrzebowanie na wodę szacuje się na ok. 100 tys. m ³. Podobnie jak w ubiegłych latach, Polski Związek Wędkarski wyłowił ryby, które trafią m.in. do miejskiego zalewu. Fontanny parkowe zostały odinstalowane, zabrane do przeglądu i konserwacji. Na rabatach kwiatowych dokonano już nasadzeń cebulek tulipanów, które zakwitną wiosną.

2.Wybory w Młodzieżowej Radzie Miasta
31 października 2017 r. odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Miasta na kadencje 2017-2019. W czasie posiedzenia wybrano władze MRM na nową kadencję. Decyzją młodych radnych, Przewodniczącą MRM została Malwina Wilczek. Na Zastępców Przewodniczącej wybrano Barbarę Czausz i Marcina Kondraciuka. Sekretarzem została Katarzyna Krasnowska.

3.Prace przy Kościuszki

Na zlecenie Urzędu Miasta Zamość opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu w sąsiedztwie placówki Poczty Polskiej przy ul. Kościuszki w Zamościu. Roboty obejmować będą rozbiórkę starej wartowni i części ogrodzenia, utwardzenie placu płytami ażurowymi i wykonanie nowego ogrodzenia z wykorzystaniem odzyskanych materiałów. Dokumentacja została uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W związku z tym, że koszty szacuje się na ok. 100tys. zł, roboty planuje się wykonywać etapami, w miarę posiadanych środków finansowych. Zakres i konieczność wykonania prac wynika z postanowień porozumienia zawartego w 2011r., na potrzeby realizacji projektu „Zamość Miasto UNESCO Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki”.

Marek Gajewski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *