Informacja o zmianie organizacji ruchu w dniach 01-02 listopada

Peowiaków 1ZMIANĘ ORGANIZACJI RUCHU WPROWADZA SIĘ W DNIACH:
Przy Cmentarzu Parafialnym (ul. Peowiaków, ul. Przemysłowa)
Od 30.10.2015 godz. 15:OO do 02.11.2015  godz. 10:00

Przy Cmentarzu Komunalnym (ul. Braterstwa Broni , ul. Śląska)
Od 30.10.2015 godz. 15:OO  do 02.11.2015  godz. 10:00

Organizacja ruchu zostanie zmieniona w zakresie:

1.Cmentarz Komunalny przy ul. Braterstwa Broni :
1.1 ul. Braterstwa Broni :
– na odcinku od skrzyżowania z ul. Śląską do skrzyżowania z drogą powiatową Zamość-Chyża-Wysokie wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy, tj.:
w obrębie skrzyżowania z ul. Śląską zostanie zamontowany znak D-3 „droga jednokierunkowa”,
od strony miejscowości Chyża /na ul. Braterstwa Broni/ zostanie ustawiona bariera drogowa  U-20b do połowy jezdni wraz ze znakiem B-2 „zakaz wjazdu” oraz tabliczką „ Objazd”,
1.2 ul. Śląska :
parking przy stacji trafo zostanie zagrodzony zaporami U-20b ze znakiem B-1 „zakaz ruchu „wraz z tabliczką „Nie dotyczy MZK”. Ruch komunikacji miejskiej odbywać się będzie ul. Śląską do parkingu przy stacji Trafo.
po stronie prawej jezdni , na odcinku od przepustu przy ul. Rolniczej  do ul. Braterstwa Broni wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się pojazdów /znak B-36/ z tabliczkami „Nie dotyczy poboczy”.
po lewej stronie jezdni, na odcinku od ul. Szczebrzeskiej do ul. Braterstwa Broni, wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się  poprzez zastosowanie znaku B-36 (znak należy ustawić po obu stronach jezdni – od ul. Szczebrzeskiej i Braterstwa Broni).
1.3 Tablice informacyjne o objeździe do cmentarza „ç Objazd” zostaną ustawione w następujących miejscach:
1.4
Al. 1-go Maja/Dzieci Zamojszczyzny
Okrzei/Dzieci Zamojszczyzny
Sadowa/Dzieci Zamojszczyzny
Królowej Jadwigi/Dzieci Zamojszczyzny
Dzieci Zamojszczyzny/Śląska : tabliczka „Cmentarz è”

2. Cmentarz Parafialny przy ul. Peowiaków :
2.1 ul. Peowiaków:
na odcinku od końca zatoki postojowej (od strony cmentarza) do skrzyżowania z
ul. Przemysłową obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się  (znak B-36)
2.2 ul. Przemysłowa:
na odcinku od skrzyżowania z ul. Peowiaków do skrzyżowania z ul. Zaremby (od strony cmentarza) obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się
2.3 Sygnalizacja świetlna w dniach od 31.10.2015 r do 01.11.2015r  będzie funkcjonować jak w dni powszednie.
Karołowka 1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *